Voorwaarden Win een Droomvakantie

Deze voorwaarden zijn van toepassing op de actie Win een Droomvakantie, hierna te noemen: actie, die wordt georganiseerd door FOX, verre reizen van ANWB.

Artikel 1 Algemeen
1. Elk in Nederland en België woonachtig persoon is gerechtigd aan deze actie deel te nemen.
2. Deelname onder 18 jaar is uitgesloten.
3. Medewerkers van FOX en derden die betrokken zijn bij deze actie zijn uitgesloten van deelname.
4. Deelname aan de actie is gratis.
5. Er kan per deelnemer / emailadres eenmalig aan de actie worden deelgenomen.

Artikel 2 Gegevens
1. Om mee te doen aan de actie wordt gevraagd om uw naam en e-mailadres.
2. U garandeert dat alle verstrekte gegevens correct, up-to-date en volledig zijn.
3. De persoonsgegevens die u ons verstrekt kunnen door ons en aan ons gelieerde ondernemingen ook voor andere doeleinden worden gebruikt, een en ander conform onze privacyverklaring.
4. Bij deelname aan de winactie geeft u FOX toestemming om uw gegevens te gebruiken wanneer u de winnaar bent.
5. Uw persoonsgegevens worden niet aan derden verstrekt, tenzij anders is aangegeven en/of noodzakelijk voor het uitreiken van de prijs.

Artikel 3 Hoe en wanneer kunt u meedoen?
1. Deze actie loopt van 18 september 2018 tot 13 oktober 2018
2. U kunt deelnemen aan de actie door op www.wineendroomvakantie.nl de beleving van uw keuze aan te klikken. U heeft de keuze uit de volgende reisbelevingen:
– Privé rondreis diverse vervoerstypes Noord-Peru
– Groepsrondreis Grand Tour Zuid-Afrika
– Single groepsreis Veelbelovend Vietnam
3. Voor 19 oktober 2018 zal de winnaar door FOX bekend worden gemaakt in de nieuwsbrief van FOX.
4. Elke deelnemer ontvangt altijd een kortingsvoucher van €50 per boeking voor een volgende reis met FOX, verre reizen van ANWB.

Artikel 4 Aanwijzing van de winnaars
1. De winnaar van de actie zal op ‘at random’ wijze worden bepaald. Na sluiting van de actie zal de hoofdprijswinnaar bekend worden gemaakt.
2. Met de winnaar van de actie zal contact worden opgenomen voor de uitreiking van de prijs om de reisbelevenis te verzorgen.
3. Indien de reisbelevenis niet binnen 2 maanden na einde van de actie (13 oktober 2018) is geboekt door de winnaar, verliest deze winnaar zijn/haar rechten op de prijs en blijft de prijs eigendom van FOX
4. Over de uitslag van de actie kan niet worden gecorrespondeerd.

Artikel 5 Prijzen

De hoofdprijs bestaat uit één van de volgende verre reisbelevingen voor twee personen. Met uitzondering van de single groepsreis Vietnam. Deze is voor één volwassene. U wint de reis zoals omschreven op de website via onderstaande links:

 • Reis 1: Waan u een ontdekkingsreiziger in Noord-Peru
  Privé rondreis diverse vervoerstypes Noord-Peru

  Deze reis start in het bruisende Lima. Vervolgens vliegt u naar het nog onontdekte noorden, met tal van archeologische pre-inca vindplaatsen en de recent ontdekte Gocta waterval. Met zijn 771 meter behoort deze waterval tot de hoogste ter wereld! De reis wordt afgesloten in het Amazone-gebied.

  – Vluchten Amsterdam – Lima v.v., binnenlandse vluchten, alle overnachtingen in goede toeristenklassehotels, één overnachting in een comfortabele nachtbus. Rondreis per privé transfers, openbaar vervoer, nachtbus en vliegtuig.

 • Reis 2: Alle hoogtepunten van Zuid-Afrika
  Groepsrondreis Grand Tour Zuid-Afrika

  Tijdens deze uitgebreide rondreis van Johannesburg naar Kaapstad neemt één van onze ervaren Afrikaans/Nederlandssprekende reisleiders u mee naar de meest bijzondere plekken en belangrijkste hoogtepunten van het land. Spot de ‘Big 5’ en overnacht in een luxe lodge.

  – Vluchten Amsterdam – Johannesburg en Kaapstad, alle overnachtingen in goede comfortabele hotels, Lokale Nederlands-/Afrikaanssprekende reisleiding en vervoer per comfortabele airconditioned bus zijn inbegrepen.

 • Reis 3: Maak kennis met de vele kanten van Vietnam
  Single groepsreis Veelbelovend Vietnam

  Tijdens deze rondreis ontdekken we de vele kanten van Vietnam. Hoogtepunten zijn onder andere het verblijf in het gebied van de bergstammen rondom Mai Chau en de overnachting aan boord van een schip in Halong Bay. Let op: kamer op indeling (m/m & v/v).

  – Vluchten Amsterdam – Hanoi en Ho Chi Minh City (Saigon), overnachtingen in comfortabele hotels in een tweepersoonskamer (op indeling), Nederlandse reisleiding en vervoer per comfortabele airconditioned bus zijn inbegrepen.

Bijkomende kosten bij boeking
Eventuele aanvullende kosten en bijkomende kosten ter plaatse zoals omschreven bij elke reis dienen door de winnaar zelf voldaan te worden.

Het vertrek dient plaats te vinden of vertrekdatum dient te zijn voor 31 december 2019. De exacte vertrekdatum wordt in overleg met de winnaar bepaald. Uitgesloten zijn de vertrekmaanden juli, augustus en december. De prijs is niet inwisselbaar. Bij weigering of andere reden van niet uitreiking van een prijs vervalt deze aan FOX

1. De verschuldigde kansspelbelasting komt voor rekening van FOX.
2. Prijzen zijn strikt persoonlijk, niet overdraagbaar en kunnen niet ingewisseld worden tegen contanten, goederen, andere prijzen en/of diensten.
3. Verlengen van de reis is op verzoek mogelijk en tegen betaling.
4. De prijswinnaars dienen zelf zorg te dragen voor een passende annuleringsverzekering en reisverzekering (mét werelddekking).
5. De deelnemer aan de aangeboden reis dient 18 jaar of ouder te zijn én in het bezit te zijn van een geldig Nederlands paspoort, dat bij aankomst nog minimaal zes maanden geldig moet zijn.
6. Boeken geschiedt op basis van beschikbaarheid van vluchten en/of accommodatie.
7. De (reis)voorwaarden en reglementen van FOX, verre reizen van ANWB zijn van toepassing. FOX is aangesloten bij het Algemeen Nederlands Verbond van Reisondernemingen, het SGR en Stichting Calamiteitenfonds Reizen. Alle voorwaarden zijn van toepassing.

Artikel 6 Reischeque € 50
1. Elke deelnemer ontvang altijd een reischequecode van €50 per boeking voor een volgende reis met FOX, verre reizen van ANWB.
2. Deze reischequecodes zijn eenmalig te gebruiken op een nieuw te maken boeking met vertrek in 2019.
3. Na 31 december 2019 vervalt de reischeque code.
4. De €50 reischeque is niet combineerbaar met andere korting en beursvoordelen, tenzij expliciet vermeld.

Artikel 7 Aansprakelijkheid en vrijwaring
1. U erkent dat deelname aan de actie geheel voor eigen risico is.
2. FOX is niet aansprakelijk voor enige schade, direct en/of indirect, die op enige andere wijze verband houdt met de actie, waaronder mede begrepen – doch niet beperkt tot – :

 • de door haar, uitgekeerde prijs;
 • het wijzigen, onderbreken of beëindigen van de actie en/of het wijzigen van de prijzen;
 • het onrechtmatig gebruik van onze systemen door een derde.

Artikel 8 Auteursrechten en medewerking
Indien u de winnaar van een prijs bent, geeft u FOX hierbij toestemming om uw naam en /of beeldmateriaal waarop u bent afgebeeld (van bijvoorbeeld de prijsuitreiking) te gebruiken voor welke uitingen dan ook die verband houden met deze actie.

Artikel 9 Rechten
1. FOX behoudt zich het recht voor te allen tijde uw deelname aan de actie te beëindigen indien u op enige wijze in strijd handelt met deze voorwaarden of enige wettelijke toepasselijke bepaling, zonder dit vooraf aan u te melden, zonder opgave van reden, naar eigen inzicht en zonder dat FOX hiervoor aansprakelijk kunnen worden gehouden.
2. FOX behoudt zich tevens het recht voor om de actie, naar eigen goeddunken en zonder voorafgaande kennisgeving, te beëindigen, te onderbreken of te wijzigen en/of de prijzen van de actie te wijzigen indien de omstandigheden dit vereisen.

Artikel 10 Contact
Als u vragen of opmerkingen hebt over de actie of over de website, neem dan contact met ons op via: 0252 66 00 00 of marketing@fox.nl

Artikel 11 Diversen
1. Deze voorwaarden kunnen te allen tijde door ons aangepast worden. Wij adviseren daarom de voorwaarden regelmatig te bekijken.
2. Op deze actie zijn onze gebruiksvoorwaarden en privacyverklaring van toepassing.
3. Deze actie is in overeenstemming met de Gedragscode Promotionele Kansspelen.
4. Op deze voorwaarden is Nederlands recht van toepassing.
5. Prijswinnaars verklaren akkoord te gaan met deze algemene actievoorwaarden.

Artikel 12 Aansprakelijkheid
1. FOX is niet aansprakelijk voor afhandeling, geleverde diensten en misinterpretaties van de actievoorwaarden.

Overige voorwaarden FOX

Algemeen
Aan deze voorwaarden kunnen geen rechten worden ontleend; door deelname aan de actie verklaart de deelnemer akkoord te zijn met bovenstaande voorwaarden.

Voorwaarden aanmelding nieuwsbrief
Door deel te nemen aan de actie schrijft u zich in voor de nieuwsbrieven van FOX. Door uw inschrijving geeft u expliciet toestemming dat FOX u een nieuwsbrief zendt met highlights, mooie foto’s, kwalitatieve teksten en aanbiedingen.

Vastleggen en verwerking van gegevens
De door u verstrekte gegevens komen onder de verantwoordelijkheid van FOX te vallen. Uw gegevens worden niet aan andere bedrijven en instellingen verkocht. Wij gebruiken uw gegevens voor het verlenen van service, om zo relevant mogelijke informatie aan te bieden. Hierbij proberen wij rekening te houden met uw voorkeuren.

Privacy Policy
FOX behandelt persoonlijke gegevens van gebruikers zorgvuldig. We houden ons aan de Wet Bescherming Persoonsgegevens. Als u geen prijs (meer) stelt op de nieuwsbrief of informatie over producten en diensten van FOX en kunt u u afmelden op de wijze als aangegeven in de ontvangen nieuwsbrief/e-mail. FOX behoudt zich het recht voor om wijzigingen aan te brengen in het privacy-statement. Check daarom regelmatig deze privacy policy voor een update van ons privacy-statement.

Aansprakelijkheid
FOX sluit nadrukkelijk alle aansprakelijkheid uit voor enige directe of indirecte schade die enig (rechts)persoon of entiteit lijdt ten gevolge van een handeling of nalaten van FOX en/of haar medewerkers en/of haar partners.
Voorts sluit FOX iedere aansprakelijkheid uit voor de inhoud van op haar website(s) gepubliceerde informatie en/of informatie die FOX via e-mail of enig ander medium verstrekt.

Vragen?
Indien u een vraag heeft stuur deze dan alstublieft naar marketing@fox.nl.