Voorwaarden Win een Droomvakantie

Deze voorwaarden zijn van toepassing op de actie Win een Droomvakantie, hierna te noemen: actie, die wordt georganiseerd door Pharos Reizen in samenwerking met Visit Norway.

Artikel 1 Algemeen
1. Elk in Nederland woonachtig persoon is gerechtigd aan deze actie deel te nemen.
2. Deelname onder 18 jaar is uitgesloten.
3. Medewerkers van Pharos Reizen, medewerkers van de ANWB, Visit Norway en derden die betrokken zijn bij deze actie zijn uitgesloten van deelname.
4. Deelname aan de actie is gratis.
5. Er kan per e-mailadres eenmalig aan de actie worden deelgenomen.

Artikel 2 Gegevens
1. Om mee te doen aan de actie wordt gevraagd om je e-mailadres.
2. Je garandeert dat alle verstrekte gegevens correct, up-to-date en volledig zijn.
3. De persoonsgegevens die je ons verstrekt kunnen door ons en aan ons gelieerde ondernemingen ook voor andere doeleinden worden gebruikt conform onze privacyverklaring.
4. Bij deelname aan de winactie geef je Pharos Reizen toestemming om je gegevens te gebruiken wanneer je de winnaar bent.
5. Je persoonsgegevens worden niet aan derden verstrekt, tenzij anders is aangegeven en/of noodzakelijk voor het uitreiken van de prijs.

Artikel 3 Hoe en wanneer kun je meedoen?
1. Deze actie loopt van 1 februari 2019 tot en met 31 maart 2019
2. Je kunt deelnemen aan de actie door op www.wineendroomvakantie.nl de beleving van je keuze aan te klikken. Je kunt kiezen uit de volgende reisbelevingen:
– Rondreis naar de Noordkaap en Lofoten
– Rondreis naar de Noorse Fjorden
– Rondreis Noorse Fjorden en Hedmark
3. Voor 30 april 2019 zal de winnaar door Pharos Reizen bekend worden gemaakt in de nieuwsbrief van Pharos Reizen.
4. Elke deelnemer ontvangt altijd een kortingsvoucher van €25 per boeking voor een volgende reis met Pharos Reizen.

Artikel 4 Aanwijzing van de winnaars
1. De winnaar van de actie zal op ‘at random’ wijze worden bepaald. Na sluiting van de actie zal de prijswinnaar bekend worden gemaakt.
2. Met de winnaar van de actie zal contact worden opgenomen voor de uitreiking van de prijs om de reisbelevenis te verzorgen.
3. Indien de reisbelevenis niet binnen 2 maanden na einde van de actie is geboekt door de winnaar, verliest deze winnaar zijn/haar rechten op de prijs en blijft de prijs eigendom van Pharos Reizen
4. Over de uitslag van de actie kan niet worden gecorrespondeerd.

Artikel 5 Prijzen

De hoofdprijs bestaat uit één van de volgende reisbelevingen voor twee personen. Je wint de reis zoals omschreven op de website via onderstaande links:

 • Reis 1: Rondreis naar de Noordkaap en Lofoten
  Rondreis naar de Noordkaap en Lofoten
  Het mooiste wat Scandinavië te bieden heeft in 1 reis! Via prachtige meren en bossen rijd je naar het uitgestrekte Lapland. Dan via de Noordkaap, de weergaloze Lofoten en de Noorse fjorden terug naar het zuiden!

 

 • Reis 2: Rondreis naar de Noorse fjorden
  Rondreis naar de Noorse fjorden
  Reis met ons mee naar de Noorse fjorden. Je ontdekt een paar van de mooiste autoroutes en natuurgebieden van Europa. Inclusief een boottocht over de Geirangerfjord en het mooiste treinritje ter wereld, Flåmsbana!

 

 • Reis 3: Rondreis Noorse Fjorden en Hedmark
  Rondreis Noorse Fjorden en Hedmark
  Van oost naar west, langs bergen, meren, de allermooiste autoweg ter wereld ‘Atlantic Road’ en historische stadjes. Je rijdt over een paar van de mooiste wegen van dit prachtige land. Van het ene naar het andere sublieme uitzicht!

Bijkomende kosten bij boeking
Eventuele aanvullende kosten en bijkomende kosten ter plaatse zoals omschreven bij elke reis dienen door de winnaar zelf voldaan te worden.

Het vertrek dient plaats te vinden of vertrekdatum dient te zijn voor 31 december 2019. De exacte vertrekdatum wordt in overleg met de winnaar bepaald. De prijs is niet inwisselbaar. Bij weigering of andere reden van niet uitreiking van een prijs vervalt deze aan Pharos Reizen

1. De verschuldigde kansspelbelasting komt voor rekening van Pharos Reizen.
2. Prijzen zijn strikt persoonlijk, niet overdraagbaar en kunnen niet ingewisseld worden tegen contanten, goederen, andere prijzen en/of diensten.
3. De prijswinnaars dienen zelf zorg te dragen voor een passende annuleringsverzekering en reisverzekering (mét werelddekking).
4. De deelnemer aan de aangeboden reis dient 18 jaar of ouder te zijn.
5. Boeken geschiedt op basis van beschikbaarheid.
6. De (reis)voorwaarden en reglementen van Pharos Reizen zijn van toepassing. Pharos Reizen is aangesloten bij het Algemeen Nederlands Verbond van Reisondernemingen, het SGR en Stichting Calamiteitenfonds Reizen. Alle voorwaarden zijn van toepassing.

Artikel 6 Reischeque € 25
1. Elke deelnemer ontvangt altijd een reischequecode van €25 per boeking voor een volgende reis met Pharos Reizen.
2. Deze reischequecodes zijn eenmalig te gebruiken op een nieuw te maken boeking met vertrek in 2019.
3. Na 31 december 2019 vervalt de reischeque code.
4. De €25 reischeque is niet combineerbaar met andere kortingen, tenzij expliciet vermeld.

Artikel 7 Aansprakelijkheid en vrijwaring
1. Je erkent dat deelname aan de actie geheel voor eigen risico is.
2. Pharos Reizen is niet aansprakelijk voor enige schade, direct en/of indirect, die op enige andere wijze verband houdt met de actie, waaronder mede begrepen – doch niet beperkt tot – :

 • de door haar, uitgekeerde prijs;
 • het wijzigen, onderbreken of beëindigen van de actie en/of het wijzigen van de prijzen;
 • het onrechtmatig gebruik van onze systemen door een derde.

Artikel 8 Auteursrechten en medewerking
Indien je de winnaar van de prijs bent, geef je Pharos Reizen hierbij toestemming om je naam en /of beeldmateriaal waarop je bent afgebeeld (van bijvoorbeeld de prijsuitreiking) te gebruiken voor welke uitingen dan ook die verband houden met deze actie.

Artikel 9 Rechten
1. Pharos Reizen behoudt zich het recht voor te allen tijde uw deelname aan de actie te beëindigen indien u op enige wijze in strijd handelt met deze voorwaarden of enige wettelijke toepasselijke bepaling, zonder dit vooraf aan u te melden, zonder opgave van reden, naar eigen inzicht en zonder dat Pharos Reizen hiervoor aansprakelijk kunnen worden gehouden.
2. Pharos Reizen behoudt zich tevens het recht voor om de actie, naar eigen goeddunken en zonder voorafgaande kennisgeving, te beëindigen, te onderbreken of te wijzigen en/of de prijzen van de actie te wijzigen indien de omstandigheden dit vereisen.

Artikel 10 Contact
Als je vragen of opmerkingen hebt over de actie of over de website, neem dan contact met ons op via: 023 55 42 870 of marketing@pharosreizen.nl

Artikel 11 Diversen
1. Deze voorwaarden kunnen te allen tijde door ons aangepast worden. Wij adviseren daarom de voorwaarden regelmatig te bekijken.
2. Op deze actie zijn onze gebruiksvoorwaarden en privacyverklaring van toepassing.
3. Deze actie is in overeenstemming met de Gedragscode Promotionele Kansspelen.
4. Op deze voorwaarden is Nederlands recht van toepassing.
5. Prijswinnaars verklaren akkoord te gaan met deze algemene actievoorwaarden.

Artikel 12 Aansprakelijkheid
1. Pharos Reizen is niet aansprakelijk voor afhandeling, geleverde diensten en misinterpretaties van de actievoorwaarden.

Overige voorwaarden Pharos Reizen

Algemeen
Aan deze voorwaarden kunnen geen rechten worden ontleend; door deelname aan de actie verklaart de deelnemer akkoord te zijn met bovenstaande voorwaarden.

Voorwaarden aanmelding nieuwsbrief
Door deel te nemen aan de actie schrijf je je in voor de nieuwsbrieven van Pharos Reizen en Visit Norway. Door je inschrijving geef je expliciet toestemming dat Pharos Reizen je nieuwsbrieven zendt met highlights, mooie foto’s, kwalitatieve teksten en aanbiedingen.

Vastleggen en verwerking van gegevens
De door jou verstrekte gegevens komen onder de verantwoordelijkheid van Pharos Reizen te vallen. Je gegevens worden niet aan andere bedrijven en instellingen verkocht. Wij gebruiken je gegevens voor het verlenen van service, om zo relevant mogelijke informatie en advertenties aan te bieden. Hierbij proberen wij rekening te houden met je voorkeuren.

Privacy Policy
Pharos Reizen behandelt persoonlijke gegevens van gebruikers zorgvuldig. We houden ons aan de Uitvoeringswet Algemene verordening gegevensbescherming (AVG). Als je geen prijs (meer) stelt op de nieuwsbrief of informatie over producten en diensten van Pharos Reizen en/of Visit Norway kun je je afmelden op de wijze als aangegeven in de ontvangen nieuwsbrief/e-mail. Pharos Reizen behoudt zich het recht voor om wijzigingen aan te brengen in het privacy-statement. Check daarom regelmatig deze privacy policy voor een update van ons privacy-statement.

Aansprakelijkheid
Pharos Reizen sluit nadrukkelijk alle aansprakelijkheid uit voor enige directe of indirecte schade die enig (rechts)persoon of entiteit lijdt ten gevolge van een handeling of nalaten van Pharos Reizen en/of haar medewerkers en/of haar partners.
Voorts sluit Pharos Reizen iedere aansprakelijkheid uit voor de inhoud van op haar website(s) gepubliceerde informatie en/of informatie die Pharos Reizen via e-mail of enig ander medium verstrekt.

Vragen?
Indien je een vraag hebt stuur deze dan naar marketing@pharosreizen.nl.